Regulamin

obowiązujący od 03.06.2019 r. do 31.12.2022 (nieaktualny)

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w wersji elektronicznej pod adresem internetowym sklep.duluxpolska.pl,
 • w wersji pisemnej u Sprzedawcy BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, adres: ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1. adresu poczty elektronicznej: testery@bismedia.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 789 020 233 w godzinach: poniedziałek–piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00,
 3. pod adresem pocztowym: BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.

 

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 2. SPRZEDAWCA – BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007784, NIP 888-23-83-360, REGON 910860451.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. KONSUMENT – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKTY – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 6. SKLEP – serwis internetowy, działający pod adresem sklep.duluxpolska.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość, za którego bieżącą obsługę odpowiedzialny jest Sprzedawca; Sklep działa wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, że wysyłanie Produktów ograniczone jest do obszaru Polski.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy, złożone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza internetowego na stronie internetowej Sklepu (www.sklep.duluxpolska.pl), tj. podanie wymaganych danych oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookie.
 8. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania i wykonywania Umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano poprawnie skonfigurowaną, aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania mogące wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Ceny wszystkich Produktów podane są w złotych polskich. Produkty są dostępne w sprzedaży do wyczerpania ich zapasu. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

 

 

§3

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki prywatności i cookie;
  2. wyboru zamawianych Produktów;
  3. wyboru sposobu płatności;
  4. zaakceptowania warunków zamówienia klikając „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”
 3. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Produktów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Produktu, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość do 0 lub klikając „X” w podsumowaniu koszyka.
 5. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz formę potwierdzenia transakcji (rachunek lub faktura), a następnie kliknąć przycisk „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 7. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, kiedy Sprzedawca otrzyma informację o złożeniu Zamówienia przez Klienta. Klient niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż następnego dnia roboczego,otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności wraz z załącznikiem, który stanowi niniejszy Regulamin z załączonym do niego formularzem o odstąpieniu od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może ją cofnąć.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Produktów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej oraz terminów realizacji Zamówienia, o których mowa w § 5 Regulaminu,Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Produkt Klientowi, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy.

 

§4

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Produktów są cenami, ale nie zawierają kosztów dostawy Produktów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie, przy czym kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.
 3. W Sklepie można dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przy odbiorze Produktu (płatność kurierowi DPD). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości: 2,50 zł + VAT;
  2. Płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  3. ePrzelewy (Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Santander Bank Polska S.A.),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.) Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
 4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Produktu, oraz koszty opłaty manipulacyjnej w przypadku płatności przy odbiorze Produktu (ust. 3 pkt a. powyżej).
 5. Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od wartości złożonego Zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 6. Koszt dostawy Produktów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności według następujących zasad:
  1. Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona – w taki sposób, iż:
    • przy zakupie min. 3 Testerów przy ich wadze do 350 gr – łączna opłata za ich dostawę wynosi 5,19 zł + 23% VAT;
    • przy zakupie min. 4 do 5 Testerów przy ich wadze do 500 gr – łączna opłata za ich dostawę wynosi 8,40 zł+ 23% VAT;
    • przy zakupie min. 6 do 10 Testerów przy ich wadze do 1 kg – łączna opłata za ich dostawę wynosi 10,42 zł + 23% VAT;

   W przypadku zamówienia większej liczby Testerów lub niekorzystania z powyżej opisanej możliwości dostawy Testerów realizowanej przez Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona, koszt dostawy Testerów będzie uzależniony od wyboru kuriera na następujących zasadach:

  2. DPD – Przesyłka Kurierska – 11,80 zł + VAT
  3. DPD – Przesyłka Kurierska za pobraniem – 14,30 zł + VAT
 7. W przypadku płatności za Produkt przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Produktu przez kuriera.
 8. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku płatności kartą, ePrzelewem – wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. W przypadku płatności kurierowi przy odbiorze – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki Produktu,
 9. Do wysyłki Produktu Sprzedawca dołączy paragon lub fakturę VAT w zależności od tego, jaki dowód sprzedaży wybierze Klient.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zwrot wartości Zamówienia, w tym ceny zamówionych Produktów, kosztów dostawy, o których mowa w § 4 ust. 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 lit. a) nastąpi przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 Regulaminu.

 

§5

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia złożone w Sklepie  realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin doręczenia Produktów jest zależny od wybranej formy doręczenia Produktu i będzie realizowany w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – Przesyłka Firmowa Polecona – do 7 dni roboczych od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  2. DPD – Przesyłka Kurierska – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
  3. DPD – Przesyłka Kurierska za pobraniem – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi
 2. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki Produktu. Można również odebrać paczkę osobiście z oddziału firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia przesyłki Produktu. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Produkt do Sprzedawcy. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są awizowane podwójnie, tzn. pierwsza awizacja trwa 7 dni, druga awizacja trwa następne 7 dni, co oznacza, że po upływie łącznego okresu 14 dni awizacji przesyłka jest zawracana do nadawcy.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, jednakże w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Produktu spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.
 6. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje".

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się od dnia wydania Produktu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem sklep.duluxpolska.pl (Załącznik nr 1 do Regulaminu), przy wykorzystaniu formularza o którym mowa w § 3 ust. 7 albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek lub drogą mailową na adres testery@bismedia.pl.
 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą  dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 6. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi  żadnych kosztów z wyjątkiem:
  1. przekraczających sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  2. bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.
 7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 8. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument, który  wybrał formę płatności określona w § 4 ust. 3 lit. a) Regulaminu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, może podać  numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Nie wskazanie rachunku bankowego, nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu następuje w takiej samej formie, jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji tej formy przez Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 10. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu.
 12. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
 13. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.
 14. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: Dział Reklamacji BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek. W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§7

REKLAMACJE

 1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Produktu:
  1. zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Produkt nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna);
  2. jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemywa się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Produktu stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania ponosi Sprzedawca. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej muszą zostać zgłoszone przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 6. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 7. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Produkty znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Produktów), a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: +48 789 020 233, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: testery@bismedia.pl lub wysyłając formularz reklamacyjnyznajdujący się na stronie Sklepu sklep.duluxpolska.pl na adres BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 9. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

 

§8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów z Konsumentami wynikających z Umowy.
 2. Klient, który jest Konsumentem, jest między innymi uprawniony do:
  1. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  3. skorzystania z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem niniejszej strony, umieszczonej pod adresem internetowym:
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 3. W celu wszczęcia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, tel. 52 323-16-10; fax 52 322-58-13, adres strony internetowej: www.wiih.com.pl; e-mail: bydgoszcz@wiih.com.pl, jako podmiotu właściwego do rozstrzygania sporów konsumenckich z udziałem Sprzedawcy.
 4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Adres poczty elektronicznej, pod którym Klient może się z kontaktować ze Sprzedawcą to testery@bismedia.pl.

 

§9

DANE OSOBOWE

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatnościi cookie na stronie internetowej Sklepu (www.sklep.duluxpolska.pl).
 2. Administratorami danych osobowych Klientów są Sprzedawca oraz Akzo Nobel Decorative Paints s p.  o.o. (producent Produktów) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2019 r.
 4. Regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.