Kontakt

Poniedziałek–piątek 8.00–16.00. Koszt połączenia wg planu taryfowego Twojego operatora.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się na końcu strony.

BIS MEDIA Łosowska Spółka Komandytowa

ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000947037, numerze NIP: 888-23-83-360, numerze REGON: 910860451.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli napiszą Państwo na wyżej podany adres infolinii, wówczas Administratorami Państwa danych osobowych będą Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361 oraz BIS MEDIA Łosowska sp.k. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Rysia 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000947037, NIP 8882383360, REGON 910860451.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.