logo_dulux_easycare
easycare_mieszalnik_h

Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia

Głęboko matowa

Dulux EasyCare z mieszalnika – hydrofobowa farba lateksowa. Dzięki specjalnej powłoce farba odpycha wodę oraz płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni.

produkt-zastosowanie

Do wnętrz

produkt-wydajnosc

Wydajność
do 14 m²

produkt-czyszczenie

Czyścić wodą

produkt-czas-schniecia

2h

produkt-narzedzia

Pędzel, wałek

produkt-dostepne-opakowania

2,5L; 5L

Uwagi odnośnie bezpieczeństwa

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

* Farba Dulux EasyCare spełnia wymogi najwyższego, I rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002. Każda farba z rodzaju I, po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy niż 70 μm. Dulux EasyCare po 2000 cyklach szorowania (10-krotność wymogów normy) spełnia te wymogi. Badania odporności potwierdzone przez Instytut IMPiB w Gliwicach.