logo_dulux_easycareplus
Ikona_ScuffResist

Odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć

Plamoodporna

Łatwa aplikacja

Dulux EasyCare+ to nowa farba wewnętrzna, która jest wyjątkowo odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć po uderzeniach innych przedmiotów. Dzięki niej możesz cieszyć się pięknym i czystym wyglądem ścian w Twoim domu na dłużej.

produkt-zastosowanie

Do wnętrz

produkt-wydajnosc

Wydajność
do 16 m²

produkt-czyszczenie

Czyścić wodą

produkt-czas-schniecia

2 h

produkt-narzedzia

Pędzel, wałek

produkt-dostepne-opakowania

2,5L; biały 5L i 9L

Uwagi odnośnie bezpieczeństwa

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.